مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
مجموعه صفحات شخصی متخصصان - امیر علیزاده رهورلیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1394

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک روان درمانی صبا

سمانه خمسه ای

جانان محبوبی

دکتر زهرا محدث

مریم جان فدا

سیما سیفی

محمدرضا صنم یار

طیبه صابر

دکتر الهام اقراری

سعیده باقری

محمدرضا ودادمفرد

 

 

سارا خواجه افضلی

   

 

الهام پیراسته

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 25 فروردین 1401 - 14:34:57
اقدام کننده: مدیر سایت کلینیک صبا - امیر علیزاده رهور
تعداد مشاهده: 19852