صفحه شخصی سیما سیفی  
یکشنبه 14 خرداد 1402

سیما سیفی

دارای مدرک کارشناسی آمار از دانشگاه فردوسی 

کارشناسی ارشد روان‌سنجی(سنجش و اندازهگیری)از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دارای پروانه نظام سازمان نظام‌روان‌شناسی و مشاوره به شماره 3053 (مرداد 92) 

عضو  انجمن روانشناسی (از بهار 87) و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران (از تابستان 89)

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services