صفحه شخصی سارا خواجه افضلی  
جمعه 28 مرداد 1401
درباره مشاور


سارا خواجه افضلی
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد
تحت نظر سوپرویژن
عضو گروه فرویدی تهران

مدرس دانشگاه
مدرس کارگاههای مهارتهای زندگی


حوزه فعالیت:
روان درمانی فردی
افسردگی
 اضطراب
 روابط بین فردی
سوگ

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services