صفحه شخصی الهام اقراری  
جمعه 28 مرداد 1401
درباره مشاور

دکترالهام اقراری
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دکتری روانشناسی سلامت
حوزه درمانی روان درمانی بزرگسال و نوجوان
عضو گروه فرویدی

رویکرد درمانی
روان درمانی تحلیلی


سوابق حرفه ای و آموزشی:
روانشناس و بازی درمانگر مرکز اتیسم‌نوید زندگی
تدریس در دانشگاه‌های توس و عطار
مسول مرکز مشاوره N.G.Oبین المللی حامی از۱۳۹۴ تا کنون
مدرس کارگاههای مهارتهای زندگی فرزند پروری و تربیت جنسی کودک و نوجوان

دوره های تخصصی:
سوپرویژنی آموزش مشاوره کودک و نوجوان _دکتر امین یزدی(۲۵۰ساعت)
مربی بازی درمانی(دکتر اصغری نکاح_۳۵ ساعت)
مربیگری مهارتهای زندگی (شیعی فرد ۱۰۰ ساعت)
سکس تراپی (دکتر نظری ۱۰۰ ساعت)
کارگاه تنظیم‌هیجانی(لادن فتی ۱۶ ساعت)
درمان‌مبتنی بر پذیرش و تعهد(دکتر خلعتبری_۱۶ ساعت)
دوره آموزشی درمان شناختی رفتاری (دکتر طاهری ۷۵ ساعت)
تربیت جنسی کودک و نوجوان(دکتر فرزین راد_۱۲ ساعت)
زوج درمانی‌شناختی رفتاری(دکتر سپهری شاملو ۱۶ ساعت)
تحت آموزش مستمر با اساتید گروه فرویدی تهران و مشهد
دریافت سوپرویژن با اساتید گروه فرویدی

فعالیت‌های پژوهشی:
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکردB.A بر افسردگی،کیفیت زندگی و سبک اسنادی زمان مبتلا به سرطان پستان
عنوان رساله دکتري: مقایسه اثربخشی آموزش گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش گروهی تنظیم هیجانی بر هموگلکبین‌گلوکوزیته،کیفیت زندگی و سبک اسنادی افراد مبتلا به دیابت نوع۲


مقالات:
رابطه سامانه فعال سازی رفتاری و سامانه مهار نغزی با تکانشگری و رفتار جنسی پر خطر (۱۳۹۴)
بررسی اثر تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکترونیکی بز انسجام،ناگویی خلقی و عملکرد توجهی بزرگسالان دارای صرع(۱۳۹۶)
ویژگی روانسنجی پرسشنامه ترس از مرگ و رابطه آن با تعهد مذهبی در بیماران مبتلا به MS(1396)
مقایسه اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای و درمان شناختی رفتاری بر ولع مصرف،خلق و خو و وابستگی به سیگار(۱۳۹۶)
مقایسه تاثیر دو روش مداخله گروهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان تنظیم هیجانی بر هموگلکبین‌گلیکوزید و کیفیت زندگی دیابتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع۲(۱۴۰۰)
Comparing of the effects of acceptance and commitment therapy and emotion regulation training in diabetes impoerment (2021)
 

Copyright © 2009 Saba Center for counseling & Psychotherapy Services