مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

سمیه امینی
ارسال شده در تاریخ: 5 اسفند 1396

سمیه امینی
کارشناس علوم کامپیوتر( دانشگاه پیام نور مشهد)
کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی ( دانشگاه فردوسی مشهد)

  ۸ سال سابقه ی تدریس در موسسه های زبان مهر سجاد، پاراکس، هرمس و آیلتس کلاب

سوابق کاری

در حال حاضر در موسسه فرهنگی مهرسجاد مشغول بکار هستم

فعالیت های دیگر

 

 

اقدام کننده: شیما خمسه ای
تعداد مشاهده: 349