مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

مرضیه نیکنام
جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریتمرضیه نیکنام
ارسال شده در تاریخ: 14 آبان 1396

مرضیه نیکنام
کارشناس نرم افزار کامپیوتر

  پانزده سال تدریس در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای کامپیوتر

مدیریت آموزشگاه کامپیوتر

سوابق کاری

طراحی پوستر

میکس و مونتاژ فیلمبرداری

فعالیت های دیگر

 

 

اقدام کننده: شیما خمسه ای
تعداد مشاهده: 520