مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
زهرا محدث حکاک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

مجموعه آزمون های روانشناختی صبا
جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریتمجموعه آزمون های روانشناختی صبا
ارسال شده در تاریخ: 24 اردیبهشت 1396

روان سنجی

 

آنکه دیگران رامیشناسد،مطالبی را آموخته است. آنکه خود را میشناسد،انسان اندیشمندی است. ) لائوتسه(

آزمون های بالینی         آزمون های تحصیلی و شغلی          آزمون های زوج و خانواده

آزمون های شخصیت               آزمون های هوش و شناختی

 

***********************************************************************


 

تمایل به کسب اطلاعات بیشتر درباره ی رفتار انسان موجب پیدایش هزاران آزمون روانی شده است. آزمون هامیتوانند نقاط قوت وضعف رانشان دهند وافراد را در جهت تحقق بخشیدن به نقاط قوت و شکوفایی شخصی سوق دهند. اکثرآزمون هاموضوع های بسیار جدی رامطرح میسازند وهدفشان کمک کردن به مردم در جهت بهبود زندگی آن ها یا آشکار کردن رفتار آنهاست.

امروزه روان سنجی و روان آزمایی به عنوان فنونی برای ساختن ابزارها ی سنجش پدیده های روانی و اندازه گیری آنها به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است. تا بدانجا که آزمون ها و دیگرابزارها ی سنجش خصایص روانی درمراکزبهداشت روانی، مدارس، موسسات صنعتی، سازمان های کشوری ونظامی ودیگرنهادها ی اجتماعی، برای هدفهای تشخیص های بالینی، راهنمایی تحصیلی وشغلی و ارزشیابی،به طورگسترده مورداستفاده قرارمیگیرند.

 

ما در گروه آموزشی مرکز مشاوره صبا بر آن شدیم تا بخش زیادی از این آزمونها را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره درباره هر آزمون و یا انجام این آزمون ها با روان سنج مرکز مشاوره صبا،

سرکار خانم سیما سیفی در ارتباط باشید.

 

تاریخ آخرین ویرایش: 2 آبان 1396 - 11:34:17
اقدام کننده: شیما خمسه ای
تعداد مشاهده: 1070