مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
حسین چم حیدری
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
صفحه اصلی باشگاه
باشگاه مخاطبان کلینیک صباصفحه اصلی باشگاه
ارسال شده در تاریخ: 14 مرداد 1395
تاریخ آخرین ویرایش: 14 مرداد 1395 - 22:15:37
اقدام کننده: امیر علیزاده رهور
تعداد مشاهده: 1443