مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
حسین چم حیدری
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

دکتر نسرین رفائی
ارسال شده در تاریخ: 30 آبان 1394

نسرین رفائی

رتبه ممتاز کارشناسی ارشد مشاوره 

 دکترای تخصصی روانکارشناسی دانشگاه فردوسی

گذراندن دوره‌های روان‌شناسی گوناگون در کشور امریکا 

اخذ مدرک  «مشاوره خانواده»؛ «واحدهـای تخصـصی روان‌شناسی» و «آموزش واقعیت‌درمانی»

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

لیست صفحه شخصی خانم رفایی

 

رویکرد درمانی:

CBT

 

سوابق آموزشی و حرفه‌ای:

-  روانشناس و مشاور منابع انسانی شرکت شهد پاک و مرکز تندیس طوس

- مدرس دانشگاه فروسی در حوزۀ درمان فردی، مشائره پیش از ازدواج ،خانواده و مشکلات شغلی و تحصیلی

- پذیرش و چاپ مقاله‌ها  در ژورنال‌های ISI؛ ISCو علمی پژوهشی

- شرکت در چندین کنگره بین‌المللی در امریکا و کانادا …

- مشاور و روانشناس شرکت شهد پاک

- مشاور و درمانگر کلینیک صبا

 

سوابق پژوهشی:

- ترجمه کتاب واقعیت درمانی؛ تالیف رابرت وبولدینگ؛ انتشارت فراانگیزش

-مقالات:

1) The relation between spiritual intelligence and religion orientationin students

2) Comparison of critical thinking and self-efficacy beliefs in Male and Female Students (Case study: Mashhad Azad University)

3) Study of personality types in Iranian and American students and their relationship with job selection: based on Holland Personality modeling 

4) The Impact of Culture study Personality Types: (The Iranian and American Students)

6) The Relationships of Job involvement, Responsibility and Job Satisfaction with Job Burnout 

7) Compatibility between occupational personality types and academic

Majors in work environment:a cross cultural study

8) The Relationship between the Perceived Parenting Styles and religious orientation (internal, external)

9) Cross cultural study of personality types in Iranian and American students and their relationship with job selection 

10) Examination of the effectiveness of group reality therapy on personal identity crisis improvement with an emphasis on hope for the future

11) Comparing Personality Types with Educational Disciplines: A Cross- Cultural Study in Iranian and American Students

12) The Impact of Culture on of Personality Types In Iranian And American Higher Education

Students

13) Psychological Consequences of Breast Cancer in Iran:A Meta-Analysis

-  تأثیر فرهنگ بر اولویت‌بندی تیپ‌های شخصیتی هالند: مطالعه دانشجویان ایران و آمریکا

-  بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر

-  رابطه ادراک از سبک فرزندپروری والدین با جهت‌گیری مذهبی (درونی، بیرونی)

-  رابطه بين دلبستگي شغلي، مسئوليت پذيري و رضايت شغلي با فرسودگي شغلي

 -  علوم انسانی و روان‌شناسي اسلامی: چالش‌های پیش‌رو، استلزامات و پیامدها

- مقایسه تفکر انتقادی و باورهای خود کارآمدی دانشجویان دختر و پسر

-پیامد های روانشناختی  سرطان پستان در ایران :مرور نظامند متون پژوهشی

 

علایق و فعالیت‌ها:

در حوزه های مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره خانواده و مشاوره فردی

 

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا:

شنبه‌: 9 –15

دوشنبه:17- 21

پنج شنبه: 9-15

تاریخ آخرین ویرایش: 17 شهریور 1400 - 12:06:23
اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 11819