مقالات آموزشی

 

مشاورین حاضر در کلینیک
هدی جلایر
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم کاوه (پذیرش)

 

 

گروه تالیف و تدوین

مینا شعبان زاده(مدیریت کانال)

******************

مرضیه نیکنام (تدوین)

******************

حمیده خوش بیان ( ویراستار)

******************

سمیه امینی ( مترجم )

 

دکتر نسرین رفائی
اطلاعات مشاورين مركز صبادکتر نسرین رفائی
ارسال شده در تاریخ: 30 آبان 1394

نسرین رفائی

رتبه ممتاز کارشناسی ارشد مشاوره 

دکترای روانشناسی دانشگاه فردسی

گذراندن دوره‌های روان‌شناسی گوناگون در کشور امریکا 

اخذ مدرک  «مشاوره خانواده»؛ «واحدهـای تخصـصی روان‌شناسی» و «آموزش واقعیت‌درمانی»

 

CBT

رویکرد درمانی

 

-        مشاور و روانشناس مرکز تندیس طوس

-         مدرس دانشگاه در حوزۀ درمان فردی، خانواده و مشکلات شغلی و تحصیلی

-       پذیرش و چاپ مقاله‌ها  در ژورنال‌های ISI؛  ISCو علمی پژوهشی

-        شرکت در چندین کنگره بین‌المللی در امریکا و کانادا …

-        مشاور و ورانشنلس شرکت شهد پاک

-       مشاور و درمانگر کلینیک صبا

 

سوابق آموزشی و حرفه‌ای

 

- ترجمه کتاب واقعیت درمانی؛ تالیف رابرت وبولدینگ؛ انتشارت فراانگیزش

-مقالات:

1) The relation between spiritual intelligence and religion orientationin students

2) Comparison of critical thinking and self-efficacy beliefs in Male and Female Students (Case study: Mashhad Azad University)

3) Study of personality types in Iranian and American students and their relationship with job selection: based on Holland Personality modeling 

4) The Impact of Culture study Personality Types: (The Iranian and American Students)

6) The Relationships of Job involvement, Responsibility and Job Satisfaction with Job Burnout 

7) Compatibility between occupational personality types and academic

Majors in work environment:a cross cultural study

8) The Relationship between the Perceived Parenting Styles and religious orientation (internal, external)

9) Cross cultural study of personality types in Iranian and American students and their relationship with job selection 

10) Examination of the effectiveness of group reality therapy on personal identity crisis improvement with an emphasis on hope for the future

11) Comparing Personality Types with Educational Disciplines: A Cross- Cultural Study in Iranian and American Students

12) The Impact of Culture on of Personality Types In Iranian And American Higher Education

Students

 

-  تأثیر فرهنگ بر اولویت‌بندی تیپ‌های شخصیتی هالند: مطالعه دانشجویان ایران و آمریکا

-  بررسی رابطه جهت‌گیری مذهبی و هوش معنوی دانشجویان دختر و پسر

-  رابطه ادراک از سبک فرزندپروری والدین با جهت‌گیری مذهبی (درونی، بیرونی)

-  رابطه بين دلبستگي شغلي، مسئوليت پذيري و رضايت شغلي با فرسودگي شغلي

 -  علوم انسانی و روان‌شناسي اسلامی: چالش‌های پیش‌رو، استلزامات و پیامدها

- مقایسه تفکر انتقادی و باورهای خود کارآمدی دانشجویان دختر و پسر

 

 

سوابق پژوهشی

در حوزه های مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره خانواده و مشاوره فردی

علایق و فعالیت‌ها

شنبه‌: 9 –15

دوشنبه:17- 21

پنج شنبه: 9-15

برنامه کاری حضور در کلینیک صبا

 

 

تاریخ آخرین ویرایش: 21 بهمن 1396 - 17:41:48
اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 7475