مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
سعید شاه حسینی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
دکتر فاطمه امیر
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
مجموعه صفحات شخصی متخصصان - امیر علیزاده رهورلیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک صبا
ارسال شده در تاریخ: 20 آبان 1394

 

لیست صفحات شخصی متخصصان کلینیک روان درمانی صبا

سمانه خمسه ای

دکتر نسرین رفائی

افسانه روبراهان

زهرا محدث

 

سیما سیفی

محمدرضا صنم یار

طیبه صابر

  مریم جان فدا

فاطمه امیری

بیتا طهرانچی

 

تاریخ آخرین ویرایش: 9 مرداد 1400 - 13:29:20
اقدام کننده: مدیر سایت کلینیک صبا - امیر علیزاده رهور
تعداد مشاهده: 14304