مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
عاطفه حسینی
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق


همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم بخشی (پذیرش)

 

 

اطلاعات مشاورين مركز صبا
ارسال شده در تاریخ: 28 بهمن 1392

این نکته قابل ذکر است تمام مشاورین فعال در مرکز مشاوره صبا، از بهترین و باتجربه ترین مشاورین مشهد می باشند.

اطلاعات مشاورين مركز صبا

 

 
نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي حوزه تخصصي سابقه فعاليت آدرس وب سایت
مهدي اميري دكتري تخصصي روانشناسي باليني از دانشگاه علوم بهزيستي ايران (دانش آموخته انستيتو روانپزشكي تهران و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران) درمان كوتاه مدت اختلالات خلقي و اضطرابي (CBT) استاد دانشگاه فردوسي و علوم تحقيقات خراسان، مشاور دانشگاه اميركبير و صنعت شريف و علوم پزشكي تهران و ...  
نرگس رستگار كارشناس ارشد روانشناسي باليني زوج درماني، درمان مسائل جنسي    
تورج تهامي كارشناس روانشناسي عمومي نوروفيدبك    
جواد بهروزي فر كارشناس ارشد روانشناسي باليني زوج درماني، گروه درماني و روان درماني فردي، اعتياد مشاور دانشگاه فردوسي، مشاورروانشناسي طرح خانواده پايدار و .....  
محمدرضا صنم يار كارشناس ارشد روانشناسي پيش از ازدواج، زوج درماني و مشاور خانواده مدرس دانشگاه، مشاور خانواده و دبير انجمن علمي مدرسين آموزش خانواده خراسان و كارشناس مشاوره برنامه تلويزيوني حيات مهر شبكه خراسان و مدرس برتر كلاس هاي آموزش خانواده خراسان  
پرك نارويي كارشناس ارشد روانشناسي باليني اختلالات خلقي-اضطرابي، گروه درماني مدرس دانشگاه پيام نور و علمي كاربردي، رواندرماني فردي و گروهي  
رويا سعيدي   گروه درماني    
روح الله شمسا كارشناس ارشد رواانشناسي باليني از انستيتو روانپزشكي ايران گروه درماني، وسواس، خانواده، استرس، اضطراب _ www.sabacp.com/~shamsa
فاطمه شهامت دانشجوي دكتري رواشناسي عمومي روانكاوي روانشناس دانشگاه فردوسي و مدرس دانشگاه  
حميد شيرازي كارشناس ارشد روانشناسي باليني

خانواده، تحصیلی،

اعتياد

روانشناس دانشگاه فردوسي، آموزش و پرورش و بهزيستي  
مريم السادات ضياء الحق كارشناس ارشد روانشناسي باليني از دانشگاه فردوسي مشهد روانكاوي، زوج درماني، كودك و نوجوان مدرس دانشگاه، عضو انجمن روانشناسي باليني ايران و عضو سازمان روانشناسي  
سعيد مجرد كارشناس ارشد روانشناسي باليني روانكاوي، زوج درماني، گروه درماني _  
زهره عدالتي دكتري روانشناسي باليني      
حسن عليزاده كارشناس ارشد روانشناسي باليني از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران روانكاوي _  
برابريان     پيش از ازدواج، خانواده  
شاهد مسعودي دانشجوي دكتري روانشناسي روانكاوي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد  
سيما سيفي كارشناسي ارشد روان سنجي از دانشگاه علامه طباطبايي تهران اجراو تحليل تخصصي آزمونهاي هوش، شخصيت، سلامت روان و ... كارشناس و روان سنج آستان مهر، مدرس و روان سنج مركز مشاوره دانشگاه فردوسي، تهيه آزمون هاي روان شناختي روزنامه خراسان  
مرتضي مدرس غروي دكتري روانشناسي باليني سوپروايزر    

 

تاریخ آخرین ویرایش: 24 شهریور 1393 - 15:25:39
اقدام کننده: پشتیبان
تعداد مشاهده: 23865