مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

6-مراحل برنامه ریزی درسی
1-تحصیلی 2-برنامه ریزی درسی 6-مراحل برنامه ریزی درسی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 1 مطلب
مراحل برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزان
1