مقالات آموزشی

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
اعظم معتمدی نسب
سعیده صدیقی
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
طیبه صابر
افسانه روبراهان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
حسین باشی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

 


 

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

1-برنامه ریزی درسی چیست؟
1-تحصیلی 2-برنامه ریزی درسی 1-برنامه ریزی درسی چیست؟

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 3 مطلب
برنامه‌ریزی درسی و مطالعه‌ی جامعه
برنامه‌ریزی و انواع آن
با تعاریف برنامه‌ریزی آشنا شویم
1