مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

1-برنامه ریزی درسی چیست؟
1-تحصیلی 2-برنامه ریزی درسی 1-برنامه ریزی درسی چیست؟

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 3 مطلب
برنامه‌ریزی درسی و مطالعه‌ی جامعه
برنامه‌ریزی و انواع آن
با تعاریف برنامه‌ریزی آشنا شویم
1