مقالات آموزشی

 

 

  

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
جانان محبوبی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

1-مشاوره تحصیلی
1-تحصیلی 1-مشاوره تحصیلی
لیست زیر مجموعه ها
1-مشاوره تحصیلی چیست؟ (2)
2-ضرورت و فواید مشاوره تحصیلی (5)