مقالات آموزشی

مشاورین حاضر در کلینیک
هدی جلایر
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
مریم سلمانی
نسیم احمدی
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
حسین چم حیدری
دکتر مهدی ولی زاده
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق

همکاران حاضر کلینیک

الهه باقری (پذیرش)

******************

مینا شعبان زاده (پذیرش)

گروه تالیف و تدوین

مینا شعبان زاده(مدیریت کانال)

******************

مرضیه نیکنام (تدوین)

******************

حمیده خوش بیان ( ویراستار)

******************

سمیه امینی ( مترجم )

 

مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت
جهت ایجاد مطالب مدیریت سایت ـ امیر علیزاده رهور مطالب مرتبط با صفحه اول سایت ـ مدیریت

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 198 مطلب
گروه درمانی بازسازی روابط و ناکامی عاطفی
لیست مراکز ویژه ازدواج شهرستان ها
لیست مراکز ویژه ازدواج استان تهران
لیست مراکز مشاوره مورد تایید سازمان نظام شهرستان ها
لیست مراکز مشاوره مورد تایید سازمان نظام استان تهران
لیست مراکز مشاوره مورد تایید سازمان نظام استان خراسان جنوبی
سمیه امینی
کارگاه خانم ضیاالحق
عاشقانه های نا ارام
ارزیابی و سنجش هوش
اولین صفحهصفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی آخرین صفحه