مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

مشاوره اینترنتی
مشاوره اینترنتی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 5 مطلب
رزرو سالن
فراخوان مشاورین
راهنمای استفاده از سامانه مشاوره اینترنتی
مشاوره اینترنتی/زنده/آنلاین چیست؟
اطلاعات مسئولين بخش پذيرش مركز صبا
1